Term Opis funkcji
Rzut_prostokątny

Wstawia rzuty poprzez zaznaczenie dowolnego widoku i przeciągnięciu w jednym z czterech kierunków. Opcja jest dostępna na rysunku 2D.

Synonyms - rzut prostokątny
Rzut_z_dowolnego_kierunku

Utworzony widok w części lub złożeniu możliwy do wstawienia na rysunku płaskim lub jeden wybrany z już istniejących.  

Sekcja_modelu

Sekcje modelu zostały wprowadzone w wersji v15.

Przedtem trzeba było przeciąć fizycznie model, aby zobaczyć środek, natomiast teraz deklarujemy tylko płaszczyznę cięcia widoku. Model nie zostaje przecięty.

Synonyms - sekcje (przekroje) modelu
Siatkowanie_modelu

Funkcja która tworzy siatkę modelu z wybranymi jej parametrami. Po wcześniejszym zasiatkownaiu modelu jest możliwośc wykonywania obliczeń wytrzymałościowych.

Synonyms - Siatkowania_modelu
Siła_rozproszona

Polecenie to pozwala na przyłożenie siły rozproszonej do płaszczyzny modelu. Obciążenie to można ustawić pod dowolnym kierunkiem. Siła wstawiona jest w formie strzałki, która wskazuje kierunek działania ciśnienia.

Skalowanie modelu

Pozwala na powiększenie lub pomniejszenie obiektu względem istniejącego.

Skalowanie dostępne jest w szkicu jak i w procesie tworzenia brył.  

Synonyms - skalowanie_
Skorupa_blachy

Tworzy blachę poprzez wypchnięcie krawędzi szkicu.

Skorupa_bryły

Tworzy samą skorupę bryły, czyli podstawę oraz ścianki o określonej grubości. 

Stan_logiczny

Funkcja, pozwalająca na włączenie lub wyłączenie obiektu z obliczeń. 

Strefy_modelu

Strefy modelu zostały wprowadzone w wersji v15.

W modelu możemy założyć strefy, które mają kształt prostopadłościanu. Dzięki strefom można szybciej lokalizować komponenty. Użytkownik może wybrać elementy, które są wewnątrz lub na zewnątrz strefy, oraz takie które się przecinają.

Strona_startowa

Okno, które otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu KOMPAS-3D.

Styczność_dwóch_linii

Pozwala na dołączenie okręgu do linii poprzez powiększenie okręgu.

Suma_logiczna

Opcja dostępna przy tworzeniu brył odpowiadająca za tworzenie osobnych brył lub jednej całości.

Szczegół_

Funkcja, która pozwala na wyodrębnienie pewnego obszaru elementu z całości widoku.

Opcja jest aktywna w dokumencie Rysunek 2D.

Szkic

Szkic definiuje kontur bryły 3D.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.