szkolenia cad

Staramy się zawsze aktywnie wspierać użytkowników naszych programów.

Zachęcamy do uczestniczenia w szkoleniu KOMPAS-3D. Szkolenie trwa 2 dni i kosztuje 1200 zł netto.

Podczas szkolenia przechodzimy przez wszystkie działy obsługi programu. Zestaw ćwiczeń oraz materiałów pozwoli na późniejszą swobodną pracę w programie.
Poniżej zamieszczam ramowy program szkolenia, jednak na życzenie użytkowników nie trzymamy się go "sztywno". Możemy rozszerzyć znacznie jeden lub kilka tematów. Z chęcią przygotujemy się także do szkolenia, jeśli otrzymamy informacje wcześniej.

Zachęcamy do wstępnego zapoznania się z programem, choćby poprzez obejrzenie filmu, ukazującego jak rozpocząć pracę w KOMPAS-3D od podstaw.

Ramowy program szkolenia

Dzień 1 - 8 godzin

Dzień 2 - 8 godzin

Obsługa programu

Tworzenie złożeń - więzy

Szkic narzędzia do rysowania, edycji. Wymiarowanie i więzy geometryczne

Tworzenie dokumentacji płaskiej

Tworzenie prostych brył – opcje

Tabelki rysunkowe

Zmienne, tabela zmiennych, zmienne zewnętrzne

Tworzenie geometrii pomocniczej (osie, płaszczyzny) i powierzchni

Tworzenie bibliotek części

Gięcie blach

Operacje na bryłach

Zestawienia materiałów

Ćwiczenia z modelowania

Pytania i odpowiedzi

Rozdział 7 – wkładka oporowa

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowana wkładka oporowa – rysunek poniżej;

7.1 Założenie pliku modelowego

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr grubosc_plytki– rysunek poniżej;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr srednica_zewnetrzna_plytki i powiązać go z parametrem v68 (Wyciągnięcie po linii prostej:3/Szkic:3) z pliku PSR-D 003 – rysunek powyżej;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku P¦R-D 004;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Wkładka oporowa;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 004;

Do góry

7.2 Tworzenie bryły bazowej

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Narysować kontur otwarty (styl linii Konturowa) oraz oś obrotu (styl linii Osiowa) – rysunek poniżej;
 • Zwymiarować kontur i oś obrotu – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja brył, następnie z rozwijalnego menu przycisk Wyciągnięcie (sposób 2)– rysunek poniżej;

Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku konturu otwartego program domyślnie ustawia się na tworzenie bryły cienkościennej. Ponieważ naszym zamiarem jest otrzymanie bryły pełnej, pozostaje albo kontur domknąć albo zmienić ustawienia. Pierwszy sposób jest prosty i nie przedstawia problemu, zajmijmy się więc tym drugim.

 • W zakładce Opcje kliknąć przycisk Sfera– rysunek poniżej;
 • W zakładce Cienkościenność z rozwijalnego menu wybrać opcję Brak– rysunek poniżej;
 • Utworzyć bryłę bazową klikając przycisk Tworzenie obiektu – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

7.3 Odejmowanie materiału (1/2)

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Narysować kontur zamknięty (styl linii Konturowa) oraz oś obrotu (styl linii Osiowa) – rysunek poniżej;
 • Zwymiarować kontur i oś obrotu – rysunek powyżej;
 • Wyjąć ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Odjęcie (sposób 2)i odjąć materiał tworząc rowek (bieżnię dla kulek łożyskowych) – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

7.4 Odejmowanie materiału (2/2)

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować, umiejscowić i zwymiarować kontur – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Odjęcie (sposób 1);
 • W zakładce Opcje z rozwijalnego menu wybrać opcję Oba kierunki– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje dla obu kierunków wyciągania z rozwijalnych menu wybrać opcję Przez wszystko– rysunek poniżej;
 • Odjąć materiał klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Lustro (sposób 1)i odbić wykonany otwór względem płaszczyzny ZY – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

7.5 Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi

 • Kliknąć przycisk Zaokrąglenie i zaokrąglić promieniem R0,5krawędzie pokazane na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Faza i fazować 1x45°krawędzie pokazane na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Faza i fazować 3x45°krawędzie pokazane na rysunku poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

7.6 Dodanie płaszczyzny

Ostatnią czynnością jaka pozostała aby zakończyć modelowanie tej części jest dodanie płaszczyzny która posłuży do prawidłowego umiejscowienia kulek łożyskowych na bieżni.

 • Kliknąć przycisk Płaszczyzna (sposób 1) i wstawić płaszczyznę odsuniętą od powierzchni pokazanej na rysunku poniżej o wartość parametru v31(rozdział 7.3) w kierunku ujemnym osi Z – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Poniżej zamieszczamy opis podstawowych okien programu, sposobu obsługi myszką oraz zestawienie kilku ikon.

Poniżej przestawiono okno programu KOMPAS-3D wraz z opisem

Zachęcam do oglądnięcia filmu szkoleniowego o KOMPAS-3D.

Film trwa około 90 minut i zawiera:

 • tworzenie szkicu (więzy geometryczne, wymiarowanie, parametry),
 • tworzenie prostych brył,
 • tworzenie prostych rysunków na podstawie brył 3d.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.