Utwórzmy nowy plik złożeniowy, wybierzmy dowolną płaszczyznę i narysujmy prostokąt, który następnie zwymiarujemy. Będzie to nasza podstawa ramy.

 

Rysunek 2D

 

Teraz utwórzmy szkic odpowiadający za górę ramy. Tworzymy płaszczyznę równoległą do pierwotnego szkicu oddaloną o np. 500mm, a następnie rzutujemy szkic podstawy ramy. Ponieważ rzutowanie jest parametryczne, to zmiana wymiarów podstawy spowoduje przebudowanie wszystkich zależnych obiektów. Wszystkie narożniki dwóch szkiców połączmy polilinią, a uzyskamy efekt jak na rysunku poniżej.

 

Szkic przestrzenny

 

Pozwoliłem sobie na oznaczenie literami pewnych wymiarów gabarytowych modelu A i B oznaczają wymiary podstawy, natomiast C - wysokość. Wartości zmiennych znajdują także na ilustracji powyżej.

Spróbujmy teraz w ramach testu zmienić wartości zmiennych.

 

Tablica parametrów

 

Po zmianie przebudował się szkielet konstrukcji.

Uruchomię teraz moduł konstrukcji stalowych. Do wyboru mam zestaw norm różnych profili walcowanych i giętych.

 

006 

 

Wystarczy tylko wybrać odpowiednią normę, oraz wielkość profilu i wskazać linię na szkielecie konstrukcji.

Domyślnie profil będzie miał taką samą długość jak wskazana linia. Profil można także skrócić lub wydłużyć, oraz dociągnąć do płaszczyzny (nawet jeśli jest ona pod kątem). Mamy także spore możliwości kształtowania narożników - w naszym przypadku zetniemy profile pod kątem 45°.
Profil możemy odwrócić o dowolny kąt lub przesunąć w dowolnym kierunku, niemniej bardzo przydatna jest opcja pozycjonowania kształtownika na linii. Po jej wybraniu wyświetla się kilka punktów, wystarczy tylko wskazać odpowiedni, przez który będzie przechodził szkielet konstrukcji.

 

Wybór profilu 

 

Na podstawę i górę ramy wybrałem profil zamknięty kwadratowy 50x50 natomiast na profile pionowe 40x40. Zobaczmy jak wygląda nasza konstrukcja.

 

 007

 

Zmieńmy teraz wymiary początkowe A,B i C.

 

008 

 

Cała nasz konstrukcja się przebudowała. Wystarczyło by więc utworzyć jeden plik i zmieniać w nim wymiary A, B, C, aby uzyskać pożądaną konstrukcję. Jednak nowe wartości zmiennych zastępują stare. Czy można wykorzystać jakieś narzędzie, dzięki któremu możemy zapamiętać poszczególne pary wymiarów gabarytowych? W KOMPAS-3D zdecydowanie tak. Służy do tego tak zwana tabela zmiennych. Umożliwia on utworzenie tabelarycznego zestawienia, w którym każdy wiersz to poszczególny zbiór zmiennych. Zobaczmy na ilustrację poniżej.

 

Tabela zmiennych 

 

Wystarczy kliknąć na odpowiedni wiersz i wszystkie zmienne zostaną przypisane do modelu. Istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy tabelą zmiennych a arkuszem kalkulacyjnym.

Utwórzmy na koniec rysunek płaski wraz z prostym zestawieniem materiałów (numer odnośnika, rodzaj profilu, długość oraz masa).

 

 Tworzenie zestawień

 

011

 

012

 

To tylko niewielki wycinek możliwości programu KOMPAS-3D. Na stronie internetowej kompas-3d.pl istnieje możliwość pobrania wersji działającej 30 dni w pełni funkcjonalnej (łącznie z modułem do konstrukcji stalowych).

 

Konstrukcje stalowe w KOMPAS-3D

Film przedstawia sposób pracy w nakładce do konstrukcji stalowych. Przypisywanie profili stalowych do trajektorii, wydłużanie, przycinanie, wstawianie blach węzłowych, zestawienia materiałów.

 

Pobierz teraz KOMPAS-3D działający 30 dni i sprawdź go podczas pracy. Dostępna jest funkcjonalność do pracy 3D oraz 2D do tworzenia dokumentacji.
Wykorzystaj obecny rabat 50% i kup program z licencją bezterminową. W cenie programu zawarta jest roczna aktualizacja.

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.