kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Publikacje w prasie

W tym dziale prezentujemy niektóre publikacje o KOMPAS-3D, które ukazały się w prasie fachowej.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

publikacja w prasie

 

Rzutowanie chmury punktów na złożoną powierzchnię

Dzisiaj zaprezentuję rozwiązanie specjalne służące do rzutowania chmury punktów na powierzchnię wzdłuż wskazanego kierunku.

Proszę zobaczyć na rysunek nr 1 i wyobrazić sobie, że niebieskie powierzchnie tworzą dach, natomiast powierzchnia żółta stanowi powierzchnię bazową, na której znajduje się chmura punktów. Odległości pomiędzy punktami wynoszą 1m w obu kierunkach, i są wygenerowanie automatycznie dzięki jednej z funkcji KOMPAS-3D. Wystarczy jedynie wskazać płaszczyznę i punkt zostaną nałożone.

 

model dachu po rzutowaniu 

Rys. 1. Przykładowy model dachu. Płaszczyzna bazowa w kolorze żółtym, płaszczyzny dach – na niebiesko

Własne biblioteki elementów

Standardem obecnie jest, że włączając program 3D znajdujemy gotowe biblioteki elementów 3D. Tak jest także oczywiście w KOMPAS-3D. Niemniej jednak ważne są także biblioteki 2D. Właśnie te biblioteki oraz niektóre narzędzia do bibliotek 2D chciałbym dzisiaj przedstawić.

Włączmy sobie na początku w programie KOMPAS-3D biblioteki (tworząc uprzednio nową cześć) wchodząc w menu Ustawienia --> Biblioteka elementów standardowych. Na dole ekranu otworzy się nam zakładka, z której możemy wybrać aplikacje dodatkowe, lub właśnie Szkice i elementy --> Biblioteki 2D. Po tej operacji otworzy się biblioteka. Co znajduje się w bibliotece - to zostawiam Państwu do sprawdzenia - program KOMPAS-3D można pobrać ze strony www.kompas-3d.pl, i po instalacji pracować przez 30 dni.

 

Biblioteka rysunków 2D 

Konstrukcja stalowa w kilka minut.

Chciałbym opowiedzieć dzisiaj nieco o module do konstrukcji stalowych. Dla przykładu spróbujmy wykonać bardzo prostą ramę z profili zamkniętych, jak na ilustracji poniżej.

 

Konstrukcja stalowa

 

Zacznijmy od narysowania linii. Następnie przypiszemy do każdej linii odpowiedni profil. Całość wykonamy w taki sposób, aby w każdej chwili można było zmienić wymiary gabarytowe konstrukcji.