Aplikacja jest przeznaczona do analiz dynamicznych, kinematycznych i statycznych modeli wykonywanych w KOMPAS-3D. Jako standardowa aplikacja KOMPAS-3D, biblioteka jest stworzona z myślą o inżynierach projektantach, którzy zajmują się projektowaniem maszyn i pracujących mechanizmów. Mechanizmy są opisane jako systemy sztywnych korpusów, połączeń i wzmocnień elementów.

Podczas procesu symulacji obsługiwana jest animacja modelu 3D w czasie rzeczywistym. Wszystkie wymagane zmienne dynamiczne i kinematyczne są dostępne do analiz, np. współrzędne, prędkości, przyspieszenia, siły reakcji połączeń, siły sprężyn, itp.


Funkcje obsługiwane przez bibliotekę:

  • Praca z liniowymi lub harmonicznymi elementami sił czasowo-zależnych, które są uwzględnione w standardowej bazie danych.
  • Modelowanie mechanizmów krzywkowych i systemów przekładni metodą zestawiania elementów.
  • Ustawianie regularnego, regularnie przyspieszonego/zwalnianego ruchu lub oscylacji harmonicznej dla wybranych poziomów swobody w procesach kinematycznych.


Możliwości zapewniane przez bibliotekę uniwersalnych mechanizmów:

  • Parametryzacja elementów sił i wyrażeń kinematycznych.
  • Tworzenie plików video (AVI) z efektami symulacji.
  • Rysowanie wykresów dowolnych zmiennych dynamicznych lub kinematycznych;
  • Obliczanie pozycji równowagi; ocena naturalnych częstotliwości i własnych wartości modelu w zależności od parametrów.
  • Biblioteki zawierają około dwudziestu przykładów modelów dynamicznych zapewniających możliwości w zakresie projektowania kinematycznego i dynamicznego zawieszeń samochodowych, silników, robotów, mechanizmów i maszyn. Pomoc zawiera szczegółowe informacje dotyczące projektowania i etapowe instrukcje tworzenia i analizowania modelu na wszystkich poziomach.
  • Aplikacja Universal Mechanism Express jest przeznaczona do wykonywania analiz dynamicznych, kinematycznych i statycznych modeli opracowanych w KOMPAS-3D.

analiza-kinematyczna

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.