APM Studio jest programem przeznaczonym do obliczania i projektowania elementów maszyn, mechanizmów i konstrukcji, a także wykonywania ogólnych analiz wytrzymałościowych za pomocą metody elementów skończonych.

APM Studio zawiera narzędzia do przygotowywania złożeń do kalkulacji, wyznaczania warunków i obciążeń granicznych, zintegrowane generatory siatki elementów skończonych (ze stałymi i zmiennymi stopniami) i system przetwarzania końcowego. Zestaw funkcji umożliwia pracę z częściami i złożeniami stałymi utworzonymi w KOMPAS-3D, a także analizę zachowania zaprojektowanego modelu pod wpływem zróżnicowanych elementów statycznych, częstotliwości podstawowej, stabilności i obciążeń termicznych.

mes

Analiza układu APM Studio pozwala na rozwiązywanie problemów liniowych:

 • stan intensywnego zdeformowania (kalkulacja statyczna);
 • wytrzymałość statyczna złożeń;
 • stabilność;
 • termoelastyczność;
 • przewodzenie ciepła w stanie stacjonarnym.

Wyniki kalkulacji:

 • rozkład ekwiwalentnych naprężeń i ich składowych, a także naprężeń głównych;
 • rozkład przemieszczeń liniowych, kątowych i łącznych;
 • rozkład odkształceń w komponentach modelu;
 • mapy i ortogonalne rysunki rozkładu sił wewnętrznych;
 • rozkład sił stycznych w kontaktujących się elementach;
 • wartość współczynnika bezpieczeństwa i tryb utraty stabilności;
 • rozkład współczynników bezpieczeństwa i ilość cyklów pomiaru wytrzymałości zmęczeniowej;
 • rozkład współczynników bezpieczeństwa za pomocą pomiaru przepływu i wytrzymałości;
 • rozkład pól i napięć termicznych;
 • współrzędne środka ciężkości, masy, wymiarów, długości, powierzchni, momentu bezwładności modelu, a także momentu bezwładności, momentu statycznego i prostopadłości przekrojów;
 • obsługa sił w podporach konstrukcyjnych i skumulowanej reakcji działającej na środek ciężkości modelu.

Podstawową funkcją programu APM Studio jest analiza modelów KOMPAS-3D według metody elementów skończonych.

 

 

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.