kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Aktywacja klucza sprzętowego

1. Instalacja programu

Zakładam, że program KOMPAS-3D jest już zainstalowany na dysku twardym.

2. Odczytanie danych z klucza sprzętowego

Po instalacji programu będzie on pracował 30 dni bez aktywacji. Aby uzyskać pełną licencję na KOMPAS-3D proszę wykonać poniższe czynności.

Uruchomić program do odczytania danych klucza
START ⇒ Programy ⇒ ASCON ⇒ KOMPAS-3D  Programy do klucza sprzętowego ⇒ Zdalna aktualizacja HASP SRM
W wyniku tego uruchomi się poniższe okno.

2


Proszę upewnić się, że klucz USB znajduje się w komputerze. Proszę kliknąć na przycisk Collect informationi podać nazwę pliku (utworzony zostanie plik z danymi klucza). Ponieważ w systemie operacyjnym zainstalowane zostało także zabezpieczenie programowe, na liście powinny pojawić się 2 pozycje.

3


Proszę wybrać HASP HL (to z krótszym numerem).
Po zapisaniu pliku *.c2v proszę o przesłanie go e-mailem na adres biuro@kompas-3d.pl

W odpowiedzi prześlemy Państwu nowy plik licencyjny. Operacja ta trwa około 2 dni roboczych.

3. Programowanie klucza

Po otrzymaniu od nas pliku *.v2c proszę uruchomić ponownie program do programowania klucza
START ⇒ Programy ⇒ ASCON ⇒ Programy do klucza sprzętowego ⇒ Zdalna aktualizacja HASP SRM

4

Proszę przejść na drugą zakładkę Apply License Update i wczytać odesłany przez na nas plik *.v2c naciskając na przycisk 5 Po wskazaniu pliku proszę naacisnąć Apply Update (klucz sprzętowy musi znajdować się w komputerze. Nie wolno wyciągać klucza podczas programowania, ani wyłączać komputera. Grozi to uszkodzeniem klucza). Operacja programowania klucza trwa około 5 sekund.

4. Uruchomienie programu KOMPAS-3D

Proszę uruchomić program KOMPAS-3D V11 i wejść w menu
Ustawienia ⇒ Opcje ⇒ Ogólne ⇒ Zarządzanie licencjąi zaznaczyć dwie opcje jak na obrazie poniżej.

6


Teraz podczas każdego uruchomienia programu, licencja będzie pobierana automatycznie. Proszę uruchomić ponownie program.