Jeśli naciśniemy prawy klawisz myszki w oknie bibliotek, otworzy się menu. Wybierzmy opcję nowy fragment, jak na rysunku poniżej.

 Nowa pozycja w bibliotece projektów

 

Otworzy się nam okno szkicu. Narysujmy prostą płytę z czterema otworami i zwymiarujmy ją.

 Szkic fully constained

 

W szkicu użyłem 4 zmiennych - wysokość i szerokość płyty v1 i v2, średnica otworu fi1 oraz odległości osi otworu od krawędzi płyty - v3. Zamykamy szkic, w bibliotece pojawiła się już nowa pozycja, wraz z podglądem. Możemy używać naszego szkicu z biblioteki poprzez przeciągnięcie go myszką na obszar roboczy. Bez znaczenia jest, czy jesteśmy w rysunku 2D, czy szkicu w modelu lub złożeniu.

Szkic został zapisany w pliku frw. Plikami takimi możemy wymieniać się z innymi użytkownikami, jak również możemy czytać kilka plików i kopiować elementy z jednej biblioteki do drugiej.

Doszliśmy teraz do momentu, gdy mamy w bibliotece szkic, który możemy wykorzystywać w dowolnym miejscu programu poprzez przeciągnięcie. Pojawia się jednak pewna niedogodność. Czy za każdym razem, gdy trzeba zmienić jeden wymiar trzeba w niego klikać? Czy może przy wstawieniu szkicu KOMPAS-3D zapyta o ten wymiar automatycznie? Oczywiście jest to możliwe. Do tego celu wykorzystamy pewną cechę programu, która pozwala na tworzenie zmiennych zewnętrznych. Zmienne zewnętrzne stanowią coś w rodzaju zewnętrznego oznakowania pliku lub obiektu (analogicznie jak np. tablice rejestracyjne samochodu).

Edytujemy szkic, nadajemy naszym 4 zmiennym odpowiednie atrybuty i wpisujemy komentarze - do czego służy dana zmienna. Na rysunku poniżej zmienne zewnętrzne zaznaczone są na niebiesko.

 

 Użycie biblioteki 2D

 

Proszę zobaczyć. Teraz przy wstawaniu szkicu z biblioteki KOMPAS-3D zapyta się o zmienne zewnętrzne oraz wyświetli komentarze, abyśmy np. za pół roku wiedzieli do czego jest dana zmienna.

 KOMPAs-3D 05

 

Po zmianie wartości zostanie wstawiony szkic o podanych wymiarach.

Ktoś może jednak powiedzieć: Dla mnie taki sposób jest uciążliwy. Używamy 50 odmian płyty, i nie chcę za każdym razem szukać w katalogu i wpisywać kilku zmiennych.

Nie ma problemu. Spójrzmy na tak zwaną tabelę zmiennych. Każdy wiersz w tabeli oznacza jedną odmianę elementu. W nagłówkach kolumn znajdują się 4 parametry definiujące szkic (opisałem to nieco wcześniej). Wiersze (różne odmiany) możemy wypełnić ręcznie, pliki z arkusza kalkulacyjnego są również mile widziane. Możemy wyeksportować i zaimportować dane. Na rysunku poniżej pokazałem wygląd tabeli zmiennych.

 KOMPAs-3D 06

 

Wystarczy teraz, że przy wstawianiu elementu z biblioteki wskażę tylko odpowiedni wiersz,
a wartości z tego wiersza będą przejęte poprzez szkic.

Reasumując - mamy jeden szkic. Możemy go wstawić na 3 sposoby:

  • bezpośrednio - szkic taki jaki jest,
  • ręcznie zmienić wymiary,
  • wybrać odpowiednią odmianę z tabeli.

Istnieje dodatkowo jeszcze jedna opcja - możemy szkic osadzić lub wstawić tylko link. W pierwszym przypadku kopiujemy obiekt, natomiast w drugim - tylko powiązanie biblioteki ze szkicem. Jeśli później zmienimy dane w bibliotece - zmienimy automatycznie także wszystkie utworzone na tej podstawie obiekty.

To tylko niewielki fragment możliwości programu KOMPAS-3D w zakresie bibliotek. W podobny sposób możemy tworzyć zarówno swoje biblioteki 3D modeli, jak i całych złożeń.

 

Bloki dynamiczne w KOMPAS-3D.

Na filmie pokazałem sposób utworzenie prostego bloku (fragmentu) oraz wstawienia go do biblioteki. W dalszej części utworzyłem blok parametryczny i listę typowych części oraz pokazałem jak używać taki blok w pracy. Więcej na https://www.kompas-3d.pl/

 

Pobierz teraz KOMPAS-3D działający 30 dni i sprawdź go podczas pracy. Dostępna jest funkcjonalność do pracy 3D oraz 2D do tworzenia dokumentacji.
Wykorzystaj obecny rabat 50% i kup program z licencją bezterminową. W cenie programu zawarta jest roczna aktualizacja.

 

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.