KOMPAS-3D obejmuje nową bibliotekę KOMPAS-Macro, która umożliwia zapisywanie, otwieranie i przechowywanie makr.

Środowiskiem rozwoju makr jest Python, który jest językiem programowania wysokiego poziomu zorientowanym obiektowo. W makrach można stosować standardowe funkcje Win API, jak również korzystać ze specjalistycznych funkcji bibliotek KOMPAS-Macro. Opracowany tekst makra,  KOMPAS, zapisywany jest w pliku tekstowym.

Ponizej załączamy film z naszego seminarium. Na filmie pokazano tworzenie powierzchni, oraz automatyczne rzutowanie chmury punktów na płaszczyzny, i zwymiarowanie wysokości każdego punktu (uruchomienie makra następuje około 56 minuty filmu).

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.