kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Obsługa MAKR

KOMPAS-3D obejmuje nową bibliotekę KOMPAS-Macro, która umożliwia zapisywanie, otwieranie i przechowywanie makr.

Środowiskiem rozwoju makr jest Python, który jest językiem programowania wysokiego poziomu zorientowanym obiektowo. W makrach można stosować standardowe funkcje Win API, jak również korzystać ze specjalistycznych funkcji bibliotek KOMPAS-Macro. Opracowany tekst makra,  KOMPAS, zapisywany jest w pliku tekstowym.

Ponizej załączamy film z naszego seminarium. Na filmie pokazano tworzenie powierzchni, oraz automatyczne rzutowanie chmury punktów na płaszczyzny, i zwymiarowanie wysokości każdego punktu (uruchomienie makra następuje około 56 minuty filmu).