Rurociągi 3D to specjalistyczny moduł zintegrowany z KOMPAS-3D, służącym do automatyzacji rutynowych prac związanych z projektowanym rurociągów. Biblioteka wykorzystywana jest w budownictwie maszyn i projektowaniu sieci.

Funkcje aplikacji:

 • tworzenie tras i wykonywanie na nich dodatkowych operacji;
 • rozmieszczanie elementów rurociągów.


Tryby tworzenia rurociągów:

 • wg istniejących tras;
 • wg istniejących ścieżek określonych w dokumentach lub wg ich elementów;
 • dowolny.

Program Rurociągi 3D służy do automatyzacji procesu projektowania rurociągów.

Rurociągi mogą być projektowane automatycznie, pół-automatycznie i ręcznie.

W trybie automatycznym, rurociągi tworzone są według tras, a każda trasa może obejmować kilka linii. Tryb umożliwia utworzenie rurociągów, rozmieszczanie gniazd połączeń teowych, otworów wylotowych i żłobkowania wybranych połączeń rurowych wzdłuż ścieżek włączonych do tras.

W trybie pół-automatycznym, rurociąg jest tworzony przez zaznaczone segmenty ścieżek; otwory wylotowe i żłobkowanie wybranych połączeń rurowych nadal można wykonywać dowolnie.

W trybie ręcznym, oddzielne rurociągi mogą być tworzone jako segmenty lub jako ciągły rurociąg z ustalonymi promieniami łuków w punkach zmiany kierunku trasy.

Dodatkowe funkcje aplikacji:

 • rozmieszczanie składników i wyznaczanie rodzaju połączeń rurowych dla każdego składnika;
 • tworzenie elementów wpinanych do rurociągów;
 • żłobkowanie wybranego połączenia rurowego;
 • zmiana położenia powierzchni czołowych łożysk;
 • edytowanie średnicy i grubości ścian tworzonych rurociągów.

Program może korzystać z komponentów tworzonych ręcznie przez użytkownika i komponentów z katalogów standardowych części jako typowych elementów rurociągów.

Zestawy standardowych składników umieszczono w bibliotece:

 • Rurociąg z brakiem ograniczeń parametrów (użytkownik może ustawiać wymaganą klasyfikację przeznaczenia, średnicę zewnętrzną i grubość ściany na etapie projektowania);
 • Zestaw rurociągów tworzony za pomocą zintegrowanej tabeli zmiennych;
 • Zestaw rurociągów tworzony za pomocą odniesień do materiałów i pozycji magazynowych;
 • Zestaw otworów wylotowych tworzony za pomocą zintegrowanej tabeli zmiennych;
 • Otwory wylotowe za tworzone pomocą odniesień do części standardowych;

Zestaw połączeń prostopadłych oferowany jest w pakiecie dostosowanym do otworów wylotowych.

konstrukcje rurowe

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.