kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Słowniczek pojęć

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Arkusz_blachy

Pozwala na tworzenie płaskiego arkusza blachy. Opcja jest dostępna przed wcześniejszym narysowaniem konturu blachy w szkicu.

Automatyczne_balony

Funkcja pozwalająca na opis elementów na rysunku płaskim za pomocą odnośników. 

Balony

Są to odnośniki_postępowe. Pozwalają na utworzenie większej ilości odnośników w jednym ciągu.

Bazy_

Pozwala na lokalizację symbolu przylegającego do danego elementu. 

Biblioteka_rozwinięć

Program KOMPAS-3D posiada bibliotekę rozwinięć blach. Po wybraniu z biblioteki elementu oraz nadaniu mu odpowiednich parametrów, program utworzy:

  • wszystkie części danego modelu
  • złożenie, jeżeli występuje w wybranym obiekcie
  • dokumenty płaskie z wymiarami poszczególnych części
BOM_

Starsza wersja zestawień. Daje ona możliwość zestawienia materiałów dla konkretnego modelu w formie tabeli.

Ciśnienie_

Za pomocą tego polecenia można przyłożyć ciśnienie do stworzonego modelu. Przyłożona siła będzie prostopadła do wybranej powierzchni.

Siła ta wprowadzana jest w formie strzałki, która pokazuje kierunek działania ciśnienia.

Część_

Służy do tworzenia brył 3D w programie.

Dokument_tekstowy

Plik tekstowy, który można wstawić do rysunku jako np. jego opis.

Drzewo_modelu

Każda operacja wykonana w programie ma swoje odniesienie w Drzewie modelu. 

Każdy rodzaj dokumentu posiada swoje Drzewo modelu. 

Dystans_

Polecenie pozwalające na ustawienie powierzchni modeli w wybranej odległości względem siebie.

Dzielenie_Powierzchni

Powierzchnia ściany modelu może zostać podzielona na dowolnie wybrane części lub jako osobne części. Cały podział odbywa się poprzez krzywą lub obiekt utworzony w szkicu, który będzie wyznaczał granicę tworzonego dzielenia. Opcja jest pomocna jeżeli trzeba wstawić obciążenie w konkretnym miejscu lub na wybranym obszarze.

Eksport modeli 3D do formatu PDF 3D

Od wersji v15 możliwy jest zapis do pliku PDF 3D.

Dzięki temu możemy oglądać model w przestrzeni, posiadać dostęp do struktury modelu, oraz wykonywać pomiary. 

Faza_

Funkcja pozwalająca na ścięcie krawędzi szkicu oraz boku bryły o nadanej wartości parametru.  

Filtr warstw

Filtry warstw pozwalają na wyświetlanie tylko warstw spełniających określone warunki: np. nazwa, widoczność, kolor, komentarz, itp.