Term Opis funkcji
Pasek_ikon_Wymiary_i_symbole_procesu

Zawiera funkcje, które pozwalają na wymiarowanie modeli oraz wstawianie symboli.

Pasek ikon Wymiary i symbole procesu

Pasek_ikon_Wyniki_obliczeń

Pasek dostępny w module do obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. Znajdujący się w pasku_ikon_obliczenia_wytrzymałościowe.

Narzędzia ukazujące wyniki obliczeń wytrzymałościowych. 

pasek ikon Wyniki obliczeń

Synonyms - pasku_ikon_Wyniki_obliczeń, Wyniki_obliczeń
Pasek_ikon_Zarządzanie_stronami

Pasek ikon pozwalający na zarządzanie stronami na rysunku płaskim.

Pasek ikon Zarządzanie stronami

Pasek_ikon_Zaznacz

Zawiera narzędzia które zaznaczają lub odznaczają elementy na rysunku płaskim.

Pasek ikon Zaznacz

Pochylenie_ścian

Polecenie pozwalające na pochylenie ścian utworzonych brył.

Polilinia_

Pozwala na utworzenie krzywej w przestrzeni za pomocą dobranych punktów jej załamania.

Poprzez więzy

Wstawianie komponentów poprzez więzy.

W wersji v15 wprowadzono dodatkowe okno, w którym widać wstawianą część. Można na niej wskazać powierzchnię do utworzenia więzów.

Poprzez współrzędne

Wstawienie za pomocą współrzędnych punktu.

Możemy określić położenie punktu wstawienia oraz kierunek osi.

Postać_splajna

Opcja pozwalająca na zmianę wybranej powierzchni w postać splajnu a następnie zdeformowaniu jej przy pomocy zmiany lokalizacji punktów na siatce.

Powiązanie

Opcja pozwalająca na importowanie wyrażenia z innego pliku poprzez:

- lokalizację w postaci ścieżki 

- symbol wprowadzonego parametru

Synonyms - wstaw_powiązanie
Poziom

Pozwala na określenie wysokości elementu poprzez wymiar odniesienia.

Połączenie_powierzchni

Polecenie pozwalające na połączenie dwóch wybranych elementów tworząc pomiędzy nimi powierzchnię.

Połącz_punkty

Pozwala za pomocą więzów połączyć dwa odległe punkty linii.

Prostopadłość_

To wiąz pozwalający na ustawienie wybranych płaszczyzn prostopadle względem siebie.

Prostopadłość_linii

Pozwala za pomocą więzów określić linie prostopadłe do siebie.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.