Term Opis funkcji
Formaty_plików

Porównanie obsługiwanych plików pomiędzy programem KOMPAS-3D a KOMPAS-3D Home.

Fragment_rzutu

Pozwala na określenie fragmentu rzutu w widoku.

Gięcie_podwójne_wzdłuż_linii

Umożliwia zagięcie arkusza blachy wzdłuż linii utworzonej w szkicu tworząc zagięcie podwójne.

Gięcie_pojedyncze_wzdłuż_krawędzi

Dodaje materiału tworząc zagięcia arkusza blachy wzdłuż jego krawędzi bocznej.

Gięcie_pojedyncze_wzdłuż_linii

Umożliwia zagięcie arkusza blachy wzdłuż utworzonej linii w szkicu na płaszczyźnie arkusza.

Granice_wyświetlania

Opcja pozwalająca na wyłączenie oraz włączenie wyświetlania więzów w obszarze roboczym.

Grupowanie warstw w 3D

Od wersji KOMPAS-3D v15 możemy definiować warstwy także w 3D.

Do warstwy możemy przypisać bryły lub operacje. Dostępna jest także opcja blokowania edycji warstwy, wyłączania wyświetlania w modelu oraz w rysunku 2D. 

Głębokość_widoku

Funkcja pozwala na pewnego rodzaju ucięcie modelu tak, aby była możliwość sprawdzenia wytrzymałościowych obliczeń wewnątrz modelu.

Interfejs_

Odpowiada za kształt, wielkość oraz rodzaj ikon programu. 

Kliknij_i_wybierz_element

Narzędzie posiadające elementy rurociągu.

Kopiowanie_obiektu

Umożliwia kopiowanie brył.

Kopiowanie_po_krzywej

Pozwala na powielanie elementów wzdłuż linii.

Kopiowanie_po_okręgu

Umożliwia kopiowanie elementów po okręgu.

Kopiowanie_po_punktach_okręgu

Umożliwia kopiowanie elementów wzdłuż punktów okręgu.

Kopiowanie_po_punktach_wieloboku

Pozwala na kopiowanie elementów według punktów oznaczonego wieloboku.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.