Term Opis funkcji
Kopiowanie_wybranych

Pozwala na powielanie obiektu w wybranym punkcie.

Kreskowanie i wypełnienia obszarów

Dzięki tym funkcją możemy kreskować wzorem jak również gradientem. 

Synonyms - Kreskowanie, wypełnienia obszarów, wypełnienie_
Krzywa_Beziera

Opcja umożliwiająca rysowanie splajna tj. linii przez punkty. Jest aktywna tylko na szkicu.

Synonyms - krzywą Beziera, splajny
Krzywa_NURBS

Polecenie pozwalające określać kształt krzywych za pomocą punktów kontrolnych. Kontur krzywej NURBS jest łatwy do modyfikacji, gdyż biegun takiej siatki wpływa na kształt tylko w ograniczonym stopniu. Krzywa ta jest aktywna na obszarze szkicu. Wszystkie utworzone punkty takiej krzywej bez względu czy jest ona zamknięta czy też otwarta mają możliwość modyfikacji. Punkty biegunowe pozwalają na dowolne przesunięcie wybranego punktu.

Synonyms - NURBS
Krzywa_ze_wzoru

Polecenie tworzące krzywą za pomocą konkretnych parametrów funkcji.

Licencja na kluczu sprzętowym

Program będzie działał w pełni po włożeniu klucza do komputera. Bez klucza działa on w trybie demo.

Za pomocą takiego sposobu zabezpieczenia programu bardzo łatwo zmieniać stanowiska pracy. 

Synonyms - klucz sprzętowy
Licencja programowa

Każde stanowisko komputerowe musi być aktywowane. Aktywacji dokonujemy za pomocą specjalnego kodu (ciągu specjalnych znaków).

Jeśli kod jest poprawny to na komputerze zostanie aktywowany KOMPAS-3D.

Na czas aktywacji potrzebne jest łącze do internetu.

Synonyms - kod licencyjny
Linia_osiowa

Wyznacza oś obrotu bryły.

Linia_przekroju

Tworzy przekrój elementu na rysunku płaskim. 

Linia_śrubowa_walcowa

Tworzy krzywą na kształt spirali w formie walca. Linia ta nie jest aktywna w obszarze szkicu.

Lustro_

Wstawienie odbicia istniejącego obiektu względem określonej osi. 

Nadanie_więzów_przez_wymiar

W programie Kompas-3D jest możliwość nadania więzów elementom przez określenie wartości wymiaru.

Obciążenie_ciągłe_liniowe

Polecenie pozwalające na wstawienie obciążenia tylko na krawędziach obiektu. Obciążenie można pochylić pod dowolnym kątem wpisując wybrane wartości w odpowiednie okienka.

Obciążenie_ciągłe_na_powierzchni

Polecenie pozwalające na wstawienie obciążenia na wybranych powierzchniach modelu.

Wstawiane obciążenie można pochylić pod dowolnie wybranym kątem operując kierunkami po trzech osiach: X, Y i Z.

Odnośniki

Umożliwiają opis elementu na rysunku płaskim.

Synonyms - Odnośnik_

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.