Term Opis funkcji
Odnośnik_do_punktów_modelu

Pozwala na wstawienie odnośników wraz z wartością w wybranym punkcie na utworzonym i obliczonym modelu.

Odsunięta_linia_na_powierzchni

Opcja pozwala na utworzenie powierzchni odsuniętej od istniejącej.

Otwór_

Wstawia otwory na wybranej płaszczyźnie. Otwór taki posiada znacznik środka i można umiejscowić go w dowolnym miejscu na blaszce.

Oznaczenia chropowatości

Pozwala zawrzeć informacje na rysunku płaskim na temat chropowatości powierzchni.

Synonyms - Chropowatość powierzchni
Panel_kompaktowy

Zawiera wybrane paski ikon wraz z ich narzędziami.

Panel_zmiennych

Okno wyświetlające wszystkie parametry modelu lub złożenia.

Synonyms - Panelu zmiennych
Parametr

Funkcja operacji widoczna w panelu zmiennych 

Pasek_ikon_Aksonometria

Pasek ikon znajdujący się w głównym pasku_ikon_Rurociągi_3D zawierający narzędzia dotyczące tworzenia oraz wstawiania symboli graficznych.

Pasek ikon Aksonometria

Synonyms - Aksonometria
Pasek_ikon_Automatyczne_balony

Pasek ikon dostępny w Bibliotekach programu umożliwiający opisanie elementów na rysunku płaskim za pomocą balonów. Automatyczna numeracja i oznaczanie części w złożeniu.

pasek automatyczne balony

Pasek_ikon_BOM

Pasek ikon zawierający wszelkie funkcje, które są pomocne przy modyfikacji zestawienia materiałów.

Pasek ikon BOM

Pasek_ikon_Definicji_obciążeń

Pasek dostępny w module do obciążeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych. Znajdujący się w pasku_ikon_obliczenia_wytrzymałościowe.

Narzędzia umożliwiające wstawianie obciążeń i utwierdzeń na wybrane powierzchnie.

 pasek ikon Definicji obciążeń

Synonyms - Definicji_obciążeń
Pasek_ikon_Edycja

Narzędzia służące do edycji obiektów.

Pasek ikon Edycja

Synonyms - pasku_ikon_Edycja
Pasek_ikon_Filtry

Posiada narzędzia do filtrowania poszczególnych elementów.

Pasek ikon Filtry

Synonyms - pasku_ikon_Filtry
Pasek_ikon_Format

Narzędzia pozwalające na modyfikację wpisywanego tekstu jak i tekstu, który został już wprowadzony.

Pasek ikon Format

Pasek_ikon_Forma_splajnu

Pasek ikon pozwalający na utworzenie siatki splajna na wybranej powierzchni oraz modyfikacji splajnu.

Pasek ikon Forma splajnu

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.