Ciśnienie_

Term Opis funkcji
Ciśnienie_

Za pomocą tego polecenia można przyłożyć ciśnienie do stworzonego modelu. Przyłożona siła będzie prostopadła do wybranej powierzchni.

Siła ta wprowadzana jest w formie strzałki, która pokazuje kierunek działania ciśnienia.

Ikona Ciśnienie
  Pasek_ikon_Definicji_obciążeń

 

Pasek właściwości pozwala na:

  • wybór jednostki wstawianego obciążenia [N/mm2] lub [N]
  • wpisanie wartości obciążenia
  • wybór wielkości strzałek

wstawione ciśnienie ciśnienie na powierzchni kulistej

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.