Dzielenie_Powierzchni

Term Opis funkcji
Dzielenie_Powierzchni

Powierzchnia ściany modelu może zostać podzielona na dowolnie wybrane części lub jako osobne części. Cały podział odbywa się poprzez krzywą lub obiekt utworzony w szkicu, który będzie wyznaczał granicę tworzonego dzielenia. Opcja jest pomocna jeżeli trzeba wstawić obciążenie w konkretnym miejscu lub na wybranym obszarze.

Ikona dzielenie powierzchni
  Pasek_ikon_Powierzchnie
Menu Operacje > Powierzchnie > Podzielona powierzchnia

 

Procedura tworzenia podziału powierzchni:

1. Utworzyć dowolny szkic na płaszczyzny, który będzie wyznaczał granicę pomiędzy powierzchniami.

2. Nie wychodząc ze szkicu wybrać opcję Dzielenia powierzchni.

3. Następnie wybrać ścianę bryły na której został utworzony szkic i już.

 

  • Przed podziałem

Dzielenie powierzchni 1

  • Po podziale

Dzielenie powierzchni 2Dzielenie powierzchni 3

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.