Pasek_ikon_Usługi

Term Opis funkcji
Pasek_ikon_Usługi

Pasek ikon znajdujący się w głównym pasku_ikon_Rurociągi_3D zawierający narzędzia dotyczące ustawień.

Pasek ikon Usługi

Raport Report Raport
Informacje o obiekcie Object Info Informacje o obiekcie
Aktualizuj wszystkie dane modelu Update all model data Aktualizuj wszystkie dane modelu
Diagnostyka Diagnistics Diagnostyka
Utwórz szblon Create Template Utwórz szablon
Dodaj do zbioru Add to set Dodaj do folderu
Konfoguracja Configuration Konfiguracja
Pomoc Help Pomoc
Synonyms: Usługi

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.