Automatyczne_balony

Term Opis funkcji
Automatyczne_balony

Funkcja pozwalająca na opis elementów na rysunku płaskim za pomocą odnośników. 

Ikona auto baloons
  Pasek_ikon_Automatyczne_balony

 

Po aktywacji polecenia należy określić rzut, do którego mają być wstawione balony.

Po przesunięciu kursorem na rzut zmieni on swój kolor na czerwony, jeśli zostanie zaznaczony zmieni kolor na zielony.

W pasku właściwości widoczne są dwa okna Lista dostępnych widoków oraz Elementy BOM.

Rzut można wybrać z listy dostępnych lub przez zaznaczenie na rysunku, następnie w oknie Elementy BOM pojawią się elementy, które zostaną opisane za pomocą odnośników.

widok

balony 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.