kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Strona_startowa

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Strona_startowa

Okno, które otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu KOMPAS-3D.

Zawiera wszystkie możliwe dokumenty na jakich można pracować w programie. Posiada samouczka, który pomoże w pierwszych krokach w programie. 

Stronę startową można zamknąć na krzyżyku na zakładce w oknie programu znajdującą się nad obszarem roboczym.

Okno to można również otworzyć, jeżeli nie będzie otwierać się wraz z otwarciem programu, poprzez menu Pomoc > Strona startowa.

 

W oknie strony startowej dostępne są dokumenty:

Rysunek Rysunek_
Fragment Fragment
Dokument tekstowy Dokument_tekstowy
BOM BOM_
Złożenie Złożenie_
Złożenie technologiczne Złożenie technologiczne
Część Część_