Strona_startowa

Term Opis funkcji
Strona_startowa

Okno, które otwiera się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu KOMPAS-3D.

Zawiera wszystkie możliwe dokumenty na jakich można pracować w programie. Posiada samouczka, który pomoże w pierwszych krokach w programie. 

Stronę startową można zamknąć na krzyżyku na zakładce w oknie programu znajdującą się nad obszarem roboczym.

Okno to można również otworzyć, jeżeli nie będzie otwierać się wraz z otwarciem programu, poprzez menu Pomoc > Strona startowa.

 

W oknie strony startowej dostępne są dokumenty:

Rysunek Rysunek_
Fragment Fragment
Dokument tekstowy Dokument_tekstowy
BOM BOM_
Złożenie Złożenie_
Złożenie technologiczne Złożenie technologiczne
Część Część_

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.