kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Faza_

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Faza_

Funkcja pozwalająca na ścięcie krawędzi szkicu oraz boku bryły o nadanej wartości parametru.  

Ikona fazowanie Szkic Pasek_ikon_Geometria Menu  Narzędzia > Geometria > Fazy > Fazowanie krawędzi
 
fazowanie2  Tworzenie brył Pasek_ikon_Tworzenie_brył    Operacje > Dodatkowe elementy >Fazowanie krawędzi

 

Faza  fazowanie  
(opcja aktywna w szkicu)

 

Pasek właściwości pozwala na:

  • wybór typu fazy: dwa boki, bok i kąt
  • ustalenie długości, kąta fazowania
  • wybór przycięcia elementów lub ich nie przycinania
  • wybór tworzenia warunkowych przecięć

 

W szkicu można fazować dwie prostopadłe do siebie krawędzie.

Określa się dwie sąsiednie krawędzie oraz wprowadza się wartości parametrów. 

Faza szkic

 

Faza  fazowanie2

(opcja aktywna w części na utworzonym modelu)

 

Pasek właściwości pozwala na:

  • wybór typu fazy: długość i kąt lub dwie długości
  • wybór długości i kąta fazowanie
  • określenie kierunków fazy

 

W procesie tworzenia i edycji brył fazujemy dwa sąsiednie boki bryły.

faza bryła