kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Krzywa_Beziera

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Krzywa_Beziera

Opcja umożliwiająca rysowanie splajna tj. linii przez punkty. Jest aktywna tylko na szkicu.

Ikona Krzywa beziera
  Pasek_ikon_Geometria
Menu Narzędzia > Geometria > Krzywe > Krzywa Beziera

 

Pasek opcji funkcji pozwala na:

  • wybór lokalizacji punktu bazowego poprzez wpisanie współrzędnych
  • wybór trybu krzywej: otwarta, zamknięta
  • ustalenie stylu linii

 

Rysowanie krzywej:

1. Aktywowanie szkicu oraz włączenie opcji.

2. Określenie punktu początkowego.

3. Wskazanie kolejnych punktów krzywej.

Krzywa Beziera może być linią zamknięta jak i otwartą. Opcja, która pozwoli zamknąć krzywą dołączając ostatni wykonany punkt do początku krzywej znajduje się na pasku opcji tej funkcji.

  

Zaznaczając krzywą (podświetla się na zielono) można zauważyć punkty przez które była rysowana linia. Punkty te można dowolnie przesunąć w wybrane miejsce.

krzywa Beziera widok