Arkusz_blachy

Term Opis funkcji
Arkusz_blachy

Pozwala na tworzenie płaskiego arkusza blachy. Opcja jest dostępna przed wcześniejszym narysowaniem konturu blachy w szkicu.

Ikona Arkusz blachy
  Pasek_ikon_Narzędzia_arkusza_blachy
Menu Operacje > Elementy arkusza blachy > Bazowy arkusz blachy

 

Pasek opcji funkcji pozwala na:

  • wybór kierunku wyciągnięcia arkusza blachy
  • wpisanie wartości grubości arkusza
  • wybór koloru tworzonego elementu

 

Procedura tworzenia arkusza blachy:

1. Utworzyć szkic z kształtem blachy.

2. Wybrać funkcję arkusz blachy.

3. Ustalić grubość arkusza w pasku opcji oraz zatwierdzić.

tworzenie Arkusz blachy 

Stworzony arkusz blachy

                                        Utworzony arkusz blachy

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.