kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Ćwiczenia do wykonania

Rozdział 18 – ćwiczenie do samodzielnego wykonania

W tym rozdziale proszę samodzielnie wykonać nakrętkę wg poniższego rysunku. Sposób modelowania jest dowolny – może to być bryła stworzona zarówno w oddzielnym pliku modelowym (wtedy proszę pamiętać o tym, by tam gdzie to konieczne, wymiary uzależnić od odpowiednich wymiarów płyty górnej) jak i w pliku złożeniowym PSR-Z 002.

  • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 009;
  • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Nakrętka;
  • We właściwościach pliku wybrać Brąz;
  • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 009;

 

Rozdział 19 – ćwiczenie do samodzielnego wykonania

W tym rozdziale proszę samodzielnie do pliku podzłożeniowego PSR-Z 002 dodać nakrętkę PSR-D 009 wraz z trzema wkrętami mocującymi M5x16 – rysunek poniżej.