Rozdział 18 – ćwiczenie do samodzielnego wykonania

W tym rozdziale proszę samodzielnie wykonać nakrętkę wg poniższego rysunku. Sposób modelowania jest dowolny – może to być bryła stworzona zarówno w oddzielnym pliku modelowym (wtedy proszę pamiętać o tym, by tam gdzie to konieczne, wymiary uzależnić od odpowiednich wymiarów płyty górnej) jak i w pliku złożeniowym PSR-Z 002.

  • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 009;
  • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Nakrętka;
  • We właściwościach pliku wybrać Brąz;
  • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 009;

 

Rozdział 19 – ćwiczenie do samodzielnego wykonania

W tym rozdziale proszę samodzielnie do pliku podzłożeniowego PSR-Z 002 dodać nakrętkę PSR-D 009 wraz z trzema wkrętami mocującymi M5x16 – rysunek poniżej.

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.