Rozdział 3 – słup prowadzący

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowany słup prowadzący – rysunek poniżej;

3.1 Założenie pliku modelowego

Podobnie jak w rozdziale 1.2, przed przystąpieniem do modelowania należy określić właściwości tworzonej bryły. Jak pamiętamy, średnica części prowadzącej słupa została uznana za jeden z najważniejszych parametrów prasy ręcznej i zdefiniowana w pliku złożenia głównego. Dlatego teraz, w pliku modelowym, możemy utworzyć parametr o tej samej nazwie i powiązać go z plikiem złożeniowym – rysunek poniżej.

Kolejną wielkością charakteryzującą słup prowadzący jest długość jego części prowadzącej. Na tak wczesnym etapie modelowania (projektowania), bez dokładnej znajomości konstrukcji płyty dociskającej i płyty górnej, nie jest możliwe ostateczne ustalenie tej wielkości, dlatego należy ją przyjąć orientacyjnie. Dokładna wartość długości części prowadzącej zostanie ustalona po zamodelowaniu wszystkich części i zmontowaniu prasy w pliku złożenia głównego – wtedy też zmieniając jej wartość z poziomu pliku złożeniowego dokonany ostatecznej weryfikacji utworzonych powiązań międzyplikowych.

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr srednica_slupa_prowadzacego i powiązać go z parametrem srednica_slupa_prowadzacegoz pliku złożenia głównego – rysunek poniżej;
 • W oknie Zmienne wprowadzić parametr długość_czesci_prowadzacej i powiązać go z parametrem wysokość_podnoszenia z pliku złożenia głównego – rysunek powyżej;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 002;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Słup prowadzący;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 002;

Do góry

3.2 Tworzenie bryły bazowej

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Kliknąć przycisk Okrąg i narysować okrąg o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Wymiar średnicy i zwymiarować okrąg uzależniając jego średnicę od parametru srednica_slupa_prowadzacego – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1)i utworzyć bryłę bazową o dowolnej wysokości w kierunku dodatnim osi Y – rysunek poniżej;
 • W oknie Zmienne parametr odpowiadający za długość walca powiązać z parametrem dlugosc_czesci_prowadzacej– rysunek poniżej;
 • Zregenerować model i zapisać plik;

Do góry

3.3 Dodawanie materiału

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej – jest to powierzchnia leżąca na płaszczyźnie ZX;
 • Kliknąć przycisk Okrągi narysować okrąg o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Wymiar średnicy i zwymiarować okrąg – rysunek powyżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Kliknąć przycisk Wyciągnięcie (sposób 1) i utworzyć bryłę (walec) o wysokości 40mm w kierunku ujemnym osi Y – rysunek poniżej;
 • Postępując w sposób opisany powyżej utworzyć walec o średnicy ?20 i wysokości 50 mm na przeciwległej powierzchni bryły bazowej;
 • Zapisać plik;

Do góry

3.4 Dodawanie faz i zaokrągleń

 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja brył, następnie z rozwijalnego menu przycisk Faza– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów wskazać, w dowolnej kolejności, dwie krawędzie - rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje kliknąć przycisk Długość i kąt, następnie w pozycji Długość wpisać wartość 1 – rysunek poniżej;

Przy wyborze opcji Długość i kąt program domyślnie ustawia najczęściej stosowany kąt fazowania 45° (rysunek powyżej) – oczywiście, jeżeli zachodzi taka potrzeba kąt ten można dowolnie zmieniać. Proszę zwrócić uwagę, że pozycja Długość 2 jest nieaktywna (rysunek powyżej, kolor jasno szary) – uaktywni się ona dopiero po wybraniu opcji Dwie długości – wtedy, dla odmiany, pozycja Kątstanie się nieaktywna.

 • Dodać fazy klikając przycisk Tworzenie obiektu;
 • Postępując w sposób opisany powyżej dodać dwie fazy 0.5x45°wskazując kolejne dwie krawędzie - rysunek poniżej;
 • Kliknąć przycisk Zaokrąglenie i zaokrąglić promieniem R1krawędzie zaznaczone na rysunku poniżej;
 • Kliknąć przycisk Gwint i „nagwintować” na całej długości oba walce o średnicy ?20 (skok normalny gwintu M20 to 2.5);
 • Zapisać plik;

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.