Rozdział 20 – dodanie podłożenia płyta górna kpl. do złożenia głównego

W tym rozdziale:

 • do pliku złożenia głównego PSR 000 zostanie dodane podłożenie płyta górna kpl. PSR-Z 002;
 • podłożenie zostanie odpowiednio umiejscowione wzg. podstawy prasy;
 • zostaną dodane elementy złączne;

20.1 Dodanie podzłożenia

 • Otworzyć plik złożenia głównego PSR 000;
 • Wstawić komponent (podłożenie) PSR-Z 002 w pobliżu prasy śrubowej ręcznej – rysunek poniżej;

Zanim przystąpimy do nakładania więzów należy zastanowić się względem którego elementu będzie pozycjonowana płyta górna. Najbardziej właściwym jest podstawa prasy, dwa więzy przylegania (płaszczyzny XY i ZY) można nałożyć od razu. Pozostaje kwestia odległości płyty górnej od podstawy prasy. Aby rozwiązać ten problem postąpimy podobnie jak w rozdziale 4.3 – zostanie wstawiony Wymiar linowy uniwersalny.

 • W pliku złożenia głównego umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Zrzutować krawędź, następnie narysować i zwymiarować linię – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pliku złożenia głównego umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Wstawić punkt – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;

Jeżeli obydwa uprzednio utworzone szkice są niewidoczne, z paska głównego menu wybrać kolejno Widok-Ukryj w złożeniu-Szkice– odhaczenie „ptaszka” spowoduje, że oba szkice staną się widoczne.

 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Wymiary i symbole procesu, następnie z rozwijalnego menu przycisk Wymiar liniowy (sposób 2)– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów wskazać linię prostą z pierwszego szkicu, następnie punkt z drugiego szkicu – rysunek poniżej;
 • Wstawić wymiar klikając przycisk Tworzenie obiektu – rysunek powyżej;
 • Zakończyć wstawianie wymiarów klikając przycisk Przerwanie operacji;
 • Ukryć oba szkice;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny XY komponentów Płyta górna oraz Podstawa prasy;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny ZY komponentów Płyta górna oraz Podstawa prasy;
 • Nałożyć wiąz Dystans na odpowiednie powierzchnie komponentów Płyta górna oraz Podstawa prasy– rysunek poniżej - wartość odległości pomiędzy powierzchniami pozostawić domyślną;
 • Uzależnić odległość pomiędzy płytą górną a podstawą prasy od parametru Wymiar liniowy uniwersalny:1;
 • Zregenerować złożenie;

Poprzez parametr Wymiar liniowy uniwersalny:1płyta górna została związana ze słupami prowadzącymi. Jak już wspominałem w rozdziale 15.1 słupy te są zdecydowanie za krótkie, co na poniższym rysunku jest bardzo dobrze widoczne – płyta górna koliduje bowiem z płytą dociskającą, chociaż obie znajdują się na właściwych pozycjach – pierwsza spoczywa na słupach, druga jest w swym skrajnym górnym położeniu. Tymczasem w rzeczywistości płyta górna spełnia rolę ogranicznika ruchu płyty dociskającej – przy maksymalnym rozwarciu prasy płyta dociskająca powinna oprzeć się o nieruchomą płytę górną. Stąd prosty wniosek, że część prowadząca słupa powinna być o 95 mm dłuższa.

 • Zapisać wszystkie pliki;

Do góry

20.2 Szukanie i usuwanie błędów

 • W oknie Drzewo modelu rozwinąć kolejno menu Komponenty-Słup prowadzący (x4), następnie na pozycji Słup prowadzący (1) kliknąć prawym przyciskiem myszki i ukazanym oknie wybrać pozycję Edytuj w złożeniu;
 • W oknie Zmienne rozwinąć menu Wyciągnięcie po linii prostej:1, następnie w kolumnie Wyrażenie parametru v23 dopisać +95 i potwierdzić Enter-em – rysunek poniżej;

Dodając wartość 95 do importowanego z pliku złożenia głównego parametru długość_czesci_prowadzacej (patrz również rozdział 3.1), możemy dowolnie zmieniać wartość parametru wysokość_podnoszenia wiedząc, że położenie płyty górnej zawsze pozostanie właściwe. Ale uwaga: wartość 95jest z niczym nie powiązana, więc w przypadku zmiany któregoś z elementów płyty dociskającej kpl. lub płyty górnej kpl. należy ją odpowiednio skorygować.

 • Ponownie na pozycji Słup prowadzący (1) kliknąć prawym przyciskiem myszki i w ukazanym oknie wybrać pozycję Edytuj w złożeniu – nastąpi powrót do złożenia;
 • Zregenerować złożenie;

Z analizy poniższego rysunku wynika, że długość części prowadzącej słupa jest już prawidłowa – z jednej strony płyta górna spoczywa na słupach, z drugiej zapobiega uniesieniu płyty dociskowej ponad konstrukcyjnie określoną wysokość podnoszenia 300 mm. Proszę spojrzeć na szczegół na rysunku poniżej. Wyraźnie widać, że istniejąca faza 1x30 źle współpracuje z promieniem słupa prowadzącego. Jak pamiętamy faza ta jest „spadkiem” po płycie dociskowej z której powstała płyta górna. W ramach samodzielnego ćwiczenia proszę ją zmienić na 1x45.

 • Zapisać wszystkie pliki;

Do góry

20.3 Dodanie elementów złącznych

 • Z paska głównego wybrać kolejno Ustawienia-TraceParts Online, następnie postępując zgodnie z filmem instruktażowym na stronie www.kompas-3d.plwstawić w pobliżu płyty górnej podkładkę sprężystą 20,2 – rysunek poniżej;
 • Za pomocą więzów umiejscowić podkładkę sprężystą do płyty górnej – rysunek powyżej;

Jak widać na rysunku poniżej średnica nadlewu w miejscu styku z podkładką jest mniejsza od średnicy zewnętrznej podkładki – w ramach samodzielnego ćwiczenia proszę ją powiększyć z ⌀30 na ⌀35.

 • Kliknąć przycisk Tablica (sposób 2)i umieścić podkładki na pozostałych nadlewach – rysunek poniżej – pamiętając o uzależnieniu odległości pomiędzy podkładkami od rozstawu słupów prowadzących (patrz rozdział 4.3);
 • Postępując w sposób opisany powyżej wstawić cztery nakrętki M20 – rysunek poniżej;

Jak widać na rysunku poniżej długość części gwintowanej słupa prowadzącego jest za mała – w ramach samodzielnego ćwiczenia proszę ją zwiększyć tak, by wystawała 5 mm ponad nakrętkę.

 • Zapisać wszystkie pliki;

 

Rozdział 21 - pokrętło

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowane pokrętło – rysunek poniżej;

21.1 Założenie pliku modelowego

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmienne wprowadzić następujący parametr: srednica_preta;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-D 010;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Pokrętło;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-D 010;

Do góry

21.2 Tworzenie bryły bazowej

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować okrąg o środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Utworzyć bryłę o wysokości 15 mm w symetrycznie w obu kierunkach osi Y – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

21.3 Odejmowanie materiału (1/2)

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować kwadrat o boku 18 mm i środku w początku układu współrzędnych – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Utworzyć bryłę Przez wszystkosymetrycznie w obu kierunkach osi Y i odjąć ją od bryły bazowej – rysunek poniżej;
 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować okrąg o średnicy 2 i środku w jednym z wierzchołków kwadratu – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Utworzyć bryłę Przez wszystkosymetrycznie w obu kierunkach osi Y i odjąć ją od istniejącej bryły – rysunek poniżej;
 • Wykonać lustrzane odbicia uprzednio utworzonej cechy względem płaszczyzn ZY oraz XY – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

21.4 Odejmowanie materiału (2/2)

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować kontur – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Utworzyć bryłę Przez wszystkosymetrycznie w obu kierunkach osi Y i odjąć ją od istniejącej bryły – rysunek poniżej;
 • Wykonać lustrzane odbicie poprzednio utworzonej cechy względem płaszczyzn ZY – rysunek powyżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

21.5 Dodawanie materiału

 • Umiejscowić szkic na powierzchni XY;
 • Narysować i zwymiarować kontur – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Geometria pomocnicza, następnie z rozwijalnego menu przycisk Płaszczyzna (sposób 5)– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów wskazać, w dowolnej kolejności, płaszczyznę ZY oraz punkt poprzednio narysowanego konturu – rysunek poniżej;
 • Utworzyć płaszczyznę klikając przycisk Tworzenie obiektu;
 • Zakończyć tworzenie płaszczyzn klikając przycisk Przerwanie operacji;
 • Umiejscowić szkic na uprzednio utworzonej płaszczyźnie;
 • Narysować i zwymiarować kontur – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja brył, następnie z rozwijalnego menu przycisk Wyciągnięcie (sposób 3) – rysunek poniżej;

Proszę zwrócić uwagę, że funkcja Wyciągnięcie (sposób 3)nie wymaga wcześniejszego podświetlania szkicu – patrz również rozdział 1.3.

 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów wskazać okrąg jako profil, następnie kolejno każdy element konturu otwartego jako ścieżkę wyciągania – rysunek poniżej;
 • Dodać materiał klikając przycisk Tworzenie obiektu – rysunek powyżej;
 • Wykonać lustrzane odbicie uprzednio utworzonej cechy względem płaszczyzny ZY – rysunek poniżej;
 • Zaokrąglić promieniem srednica_preta/2 końce obu prętów – rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Dodawanie faz

 • Fazować 0,5x45°krawędzie (obustronnie) zaznaczone na rysunku poniżej
 • Zapisać plik;

 

Rozdział 22 – dodanie pokrętła do złożenia głównego

W tym rozdziale:

 • do pliku złożenia głównego PSR 000 zostanie dodany komponent PSR-D 010;
 • komponent zostanie odpowiednio umiejscowiony wzg. śruby;
 • zostaną dodane elementy złączne;

22.1 Dodanie komponentu

 • Otworzyć plik złożenia głównego PSR 000;
 • Wstawić komponent PSR-D 010 w pobliżu prasy śrubowej ręcznej – rysunek poniżej;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny XY komponentów Pokrętło oraz Śruba;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na płaszczyzny ZY komponentów Pokrętło oraz Śruba;
 • Nałożyć wiąz Przyleganie na odpowiednie powierzchnie komponentów Pokrętło oraz Śruba– rysunek poniżej;

Zanim zostanie wstawiona podkładka sprężysta oraz nakrętka pozostaje sprawdzić dwie rzeczy – współpracę pokrętła ze śrubą oraz długość części gwintowanej śruby. Jak widać na rysunku poniżej nie ma żadnego przenikania materiałów, czyli zamocowanie pokrętła jest prawidłowe – teraz pozostaje sprawdzić długość części gwintowanej śruby.

 • W oknie Drzewo modelu rozwinąć menu Więzy, następnie menu Płyta dociskająca-Podstawa prasy– rysunek poniżej;
 • Wskazać wiąz W odległości, następnie kliknąć na nim prawym przyciskiem myszki i w ukazanym oknie wybrać pozycję Edycja– rysunek powyżej;
 • Zmienić odległość pomiędzy komponentami klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej – NIE REGENEROWAĆ ZŁOŻENIA;

Jak widać na rysunku powyżej, długość części gwintowanej śruby jest o 75 mm za krótka – w ramach samodzielnego ćwiczenia, postępując podobnie jak w rozdziale 20.2 wydłużyć część gwintowaną śruby o 80 mm. Proszę zwrócić uwagę, że po wydłużeniu śruby i zregenerowaniu złożenia głównego odległość pomiędzy płytą dociskową a podstawą prasy ponownie wynosi 300 mm. Stało się tak, ponieważ odległość ta jest powiązana z parametrem wysokość_podnoszeniai chcąc ją trwale zmienić trzeba to powiązanie usunąć – bez tego jakakolwiek zmiana tej odległości jest chwilowa, do najbliższej regeneracji.

 • Ponownie zmienić odległość pomiędzy płytą dociskową a podstawą prasy z 300 mm na 0 mm – rysunek poniżej – przy maksymalnie opuszczonej płycie dociskowej część gwintowana śruby wystaje 5 mm ponad powierzchnię nakrętki;
 • Zregenerować złożenie i zapisać wszystkie pliki;

Do góry

22.2 Dodanie elementów złącznych

 • W ramach samodzielnego ćwiczenia wstawić podkładkę sprężystą 18.2 i nakrętkę sześciokątną M18 – rysunek poniżej;

W pliku złożeniowym PSR 000zmienić wszystkie parametry i sprawdzić czy prasy śrubowa ręczna regeneruje się bez problemów. Jeżeli tak to przywrócić pierwotne wartości parametrów i ponownie zregenerować złożenie.

 • Zapisać wszystkie pliki – modelowanie prasy śrubowej ręcznej zostało zakończone;

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.