kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Tworzenie podzłożenia

Rozdział 6 – podłożenie płyta dociskająca kpl.

W tym rozdziale:

 • zostanie utworzony plik podzłożeniowy PSR-Z 001;
 • do pliku podzłożeniowego PSR-Z 001 zostanie dodany komponent płyta dociskająca PSR-D 003;
 • komponentowi zostaną odebrane stopnie swobody i zostanie on odpowiednio umiejscowiony względem układu współrzędnych;

6.1 Tworzenie podzłożenia

Jak już wspominałem w rozdziale 1 zarówno modelowanie pojedynczych części jak i tworzenie złożeń powinno odbywać się zgodnie z przewidywanym procesem technologicznym lub montażu. W tej chwili w pliku złożenia głównego mamy już podstawę prasy z przykręconymi do niej słupami prowadzącymi. Kolejnym, domniemanym, etapem procesu montażu będzie dodanie kompletnej płyty dociskającej, tzn. płyty dociskającej tworzącej wraz z innymi częściami podzespół dokładany jako jedna całość do złożenia głównego. Do tego celu służy plik złożeniowy nazywany podzłożeniowym.

 • Założyć nowy plik złożeniowy;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku PŚR-Z 001;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Płyta dociskająca kpl;
 • Wstawić komponent PSR-D 003;
 • Usunąć utwierdzenie;
 • Kliknąć przycisk Przyleganie, następnie z pomocą okna Drzewo modelu związać ze sobą płaszczyzny XY, ZX i ZY modelu PSR-D 003 i podzłożenia;
 • Zregenerować plik;
 • Zapisać plik pod nazwą PSR-Z 001;