Rozdział 25 - wytłoczka

W tym rozdziale:

 • zostanie założony plik modelowy;
 • zostanie zamodelowana wytłoczka z blachy – rysunek poniżej;

25.1 Założenie pliku modelowego

Elementy wytłaczane z blachy – wytłoczki – są powszechnie stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki. Technologia ich wytwarzania pozwala uzyskać kształt, który byłby niemożliwy lub bardzo trudny do osiągnięcia przy wykorzystaniu innych metod (odlewania, obróbki skrawaniem, spawania, walcowania itp.). Niewątpliwą zaletą wytłoczek jest możliwość wykonywania ich jako elementów cienkościennych, które dzięki odpowiednim przetłoczeniom są lekkie a zarazem bardzo sztywne.

 • Założyć plik modelowy;
 • W oknie Zmiennewprowadzić parametry jak na rysunku poniżej;
 • We właściwościach pliku wpisać numer rysunku W-D 001;
 • We właściwościach pliku wpisać nazwę części Pokrywa;
 • We właściwościach pliku wybrać jeden z gatunków stali;
 • Zapisać plik pod nazwą W-D 001;

Do góry

25.2 Tworzenie bryły bazowej

 • Z paska głównego menu wybrać kolejno Ustawienia-Opcje…– rysunek poniżej;
 • W ukazanym oknie Opcje w zakładce Nowe dokumenty wybrać kolejno Model-Część-Właściwości arkusza blachy– rysunek poniżej;
 • Z prawej strony okna Opcje ustawić parametry jak na rysunku powyżej i kliknąć przycisk OK;
 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie ZX;
 • Narysować i zwymiarować kontur jak na rysunku poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Gięcie blachy, następnie przycisk Arkusz blachy– rysunek poniżej;

Proszę zwrócić uwagę na zakładkę Opcje - rysunek poniżej - w pozycji Grubość oraz Współczynnik domyślnie wpisane są wartości 1 i 0,5, a więc takie jakie zostały zadeklarowane w oknie Opcje– patrz powyżej.

 • Zapewnić kierunek wyciągania bryły w kierunku ujemnym osi Y;
 • Utworzyć bryłę bazową klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

25.3 Tworzenie wgłębienia

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej – powierzchnia ta pokrywa się z płaszczyzną ZX;
 • Narysować i zwymiarować kontur jak na rysunku poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Gięcie blachy, następnie przycisk Wgłębienie– rysunek poniżej;
 • Zapewnić tworzenie wgłębienia w kierunku ujemnym osi Y;
 • W zakładce Opcje w pozycji Wysokość wpisać wartość 25– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje w pozycji Kąt szkicu wpisać wartość 5 – rysunek powyżej – jest to kąt pochylenia ścianek wgłębienia;
 • W zakładce Opcje w pozycjach dotyczących promieni zaokrągleń wpisać wartości 5– rysunek poniżej;
 • Utworzyć wgłębienie klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

25.4 Dziurowanie

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Narysować i zwymiarować kontur jak na rysunku poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Gięcie blachy, następnie przycisk Dziurowanie– rysunek poniżej;
 • Zapewnić dziurowanie w kierunku dodatnim osi Y;
 • W zakładce Opcje w pozycji Wysokość wpisać wartość 20– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje w pozycji Kąt szkicu wpisać wartość 5 – rysunek powyżej – jest to kąt pochylenia ścianek;
 • W zakładce Opcje w pozycjach dotyczących promieni zaokrągleń wpisać wartości 5– rysunek poniżej;
 • Wykonać dziurowanie klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

25.5 Tworzenie żaluzji

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Narysować i zwymiarować kontur jak na rysunku poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Gięcie blachy, następnie przycisk Żaluzja– rysunek poniżej;
 • Zapewnić tworzenie żaluzji w kierunku ujemnym osi Y;
 • W zakładce Opcje w pozycji Wysokość wpisać wartość 5– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje w pozycji Szerokość wpisać wartość 10 – rysunek powyżej;
 • W zakładce Opcjepozostałe parametry ustawić jak na rysunku poniżej;
 • Utworzyć żaluzje klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

25.6 Tworzenie przetłoczenia

 • Umiejscowić szkic na powierzchni zaznaczonej na rysunku poniżej;
 • Narysować i zwymiarować kontur jak na rysunku poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Gięcie blachy, następnie przycisk Przetłoczenie– rysunek poniżej;
 • Zapewnić tworzenie przetłoczenia w kierunku ujemnym osi Y;
 • W zakładce Opcje wybrać jeden z trzech typów przetłoczenia których podgląd widoczny jest w oknie po kliknięciu przycisku Wyświetl– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje wybrać opcję Wysokość i podstawa jako parametry określające przetłoczenie – rysunek powyżej;
 • W zakładce Opcjepozostałe parametry ustawić jak na rysunku poniżej;
 • Utworzyć przetłoczenie klikając przycisk Tworzenie obiektu– rysunek poniżej;
 • Zapisać plik;

Do góry

25.7 Dodawanie otworów

 • Wskazać powierzchnię zaznaczoną na rysunku poniżej;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja brył, następnie przycisk Otwór– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje kliknąć przycisk Przez wszystko– rysunek poniżej;
 • W zakładce Opcje kliknąć przycisk Parametry otworu, następnie w ukazanym oknie Biblioteka otworów wybrać Otwór 01 i ustalić jego średnicę na 6.5 – rysunek powyżej;

Po ustaleniu wszystkich parametrów otworu jego zarys domyślnie pojawia się w środku układu współrzędnych – trzeba go ręcznie przesunąć w pobliże miejsca docelowego.

 • Najechać kursorem na środek otworu, następnie kliknąć i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszki przesunąć otwór w miejsce pokazane na rysunku poniżej;
 • Dodać otwór klikając przycisk Tworzenie obiektu;
 • Zakończyć dodawanie otworów klikając przycisk Przerwanie operacji;
 • W oknie Drzewo modelu rozwinąć menu Otwór:1– rysunek poniżej;
 • Najechać kursorem na pozycję Szkic:6, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszki w ukazanym oknie wybierając Edycja – rysunek powyżej;
 • Zwymiarować położenie otworu – rysunek poniżej;
 • Wyjść ze szkicownika klikając przycisk Szkic;
 • Dodać pozostałe otwory – rysunek poniżej;
 • Zaokrąglić promieniem R5 narożniki – rysunek powyżej;
 • Zapisać plik;

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.