kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Utworzenie złożenia głównego.

Rozdział 2 - dodanie podstawy prasy do złożenia głównego

W tym rozdziale:

 • do pliku złożenia głównego PSR 000 zostanie dodany komponent podstawa prasy PSR-D 001;
 • komponentowi zostaną odebrane stopnie swobody i zostanie on odpowiednio umiejscowiony względem układu współrzędnych;

2.1 Dodanie pierwszego komponentu

 • Otworzyć plik złożenia głównego PSR 000;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Tworzenie i edycja złożeń, następnie przycisk Wstawianie– rysunek poniżej;
 • W ukazanym oknie Zaznacz model:
  • jeżeli plik PSR-D 001 jest otwarty wskazać go i kliknąć przycisk OK – rysunek poniżej;
  • jeżeli plik PSR-D 001 jest zamknięty kliknąć przycisk Z pliku…, odnaleźć detal i kliknąć przycisk OK;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów kliknąć w pobliżu układu współrzędnych – rysunek poniżej – komponent zostanie dodany;

Pierwszego dodanego komponentu nie można ani przesunąć ani obrócić, wstawiany jest on w położeniu na które nie mamy większego wpływu. Co więcej po ustaleniu miejsca jego położenia komponent automatycznie jest utwierdzany – nie można zmienić jego położenia nawet przy zastosowaniu więzów. Dlatego przed przystąpieniem do pozycjonowania należy usunąć wspomniane utwierdzenie.

 • W oknie Drzewo modelu rozwinąć menu Komponenty – rysunek poniżej;
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszki pozycję Podstawa prasy, następnie w ukazanym oknie wybrać pozycję Usuń utwierdzenie– rysunek poniżej;
 • Kliknąć w dowolnym wolnym miejscu ekranu – uprzednio podświetlony komponent zostanie odznaczony;

Od tej chwili utwierdzenie komponentu zostało usunięte i można go przesuwać, obracać (o tym będzie mowa w rozdziałach 4.1 i 4.2) oraz pozycjonować za pomocą więzów.

 • W oknie Drzewo modelurozwinąć układy współrzędnych prasy śrubowej ręcznej kpl. oraz podstawy prasy – rysunek poniżej;
 • W pasku narzędzi Panel kompaktowy kliknąć przycisk Więzy, następnie przycisk Przyleganie– rysunek poniżej;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów w oknie Drzewo modelu wskazać kolejno płaszczyznę XY Podstawy prasy oraz płaszczyznę XY Prasy śrubowej ręcznej kpl;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów w oknie Drzewo modelu wskazać kolejno płaszczyznę ZX Podstawy prasy oraz płaszczyznę ZX Prasy śrubowej ręcznej kpl;
 • Postępując zgodnie z poleceniami w linii komunikatów w oknie Drzewo modelu wskazać kolejno płaszczyznę ZY Podstawy prasy oraz płaszczyznę ZY Prasy śrubowej ręcznej kpl;
 • Zakończyć pozycjonowanie komponentu klikając przycisk Przerwanie operacji;

Proszę zwrócić uwagę, że po każdorazowym wskazaniu odpowiadających sobie płaszczyzn komponent zmienia swoje położenie, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować poprawność nakładania więzów.

 • Zregenerować plik;
 • Zapisać plik;