Wstęp

      Programy wspomagające projektowanie (programy CAD) są dzisiaj podstawowym narzędziem pracy każdego Inżyniera-Konstruktora. Ich nieocenioną zaletą jest to, że umożliwiają modelowanie części (złożeń) w przestrzeni 3D, tym samym już na etapie projektowania możliwe jest zobaczenie detalu (złożenia) zanim zostanie on wykonany fizycznie. Dzięki temu bardzo wcześnie można dostrzec i wyeliminować błędy konstrukcyjne.

     KOMPAS-3D LT V10 jest darmową, a przez to uproszczoną wersją programu KOMPAS-3D V10. Świadczą o tym litery LT w nazwie, które pochodzą od angielskiego słowa limited, czyli ograniczony. Skoro ograniczony to znaczy, że nie można w pełni korzystać z możliwości programu. Najważniejsze z licznych ograniczeń to brak możliwości tworzenia złożeń, list materiałowych (wykazu części, BOM – bill of material) oraz narzucanie relacji (zależności) pomiędzy wymiarami.

     Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla tych użytkowników, którzy po raz pierwszy zetknęli się modelowaniem przestrzennym i chcieli poznać te zagadnienia korzystając z darmowej wersji programu.

Pobierz teraz darmowy program CAD.

{jd_file file==4}

 

lt

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.