Wybranie jest charakterystyczną cechą wszelkiego rodzaju kół pasowych, łańcuchowych czy zębatych, którego podstawowym celem jest zmniejszenie masy. W poprzednim rozdziale poprzez obrót wokół osi została utworzona bryła bazowa, czyli został dodany materiał. Tym razem, również poprzez obrót wokół osi, materiał zostanie odjęty.

 • Umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Continuous drawing of objects – rysunek poniżej;

 rysowanie linii ciaglych

 • Narysować kształt wybrania rozpoczynając np. od punktu 1 i kończąc na punkcie 4 – punkty 1 i 4 można połączyć na drodze rysowania, można również skorzystać z opcji Close – rysunki poniżej;

rysowanie lukow stycznych

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Verticality – rysunek poniżej;

nadanie wiezu pionowego

 • Wskazać pochyłą linię – zostanie jej nadany pion – rysunek poniżej;

  rysunek z wiezem pionowym

 • Kliknąć dwukrotnie dolną poziomą linię;
 • Z rozwijalnego menu wybrać opcję Axial – rysunek poniżej;

 panel wyboru linii

 • Kliknąć przycisk Create object;
 • Umieścić na osi X dolną poziomą linię;
 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Project object – rysunek poniżej;

 panel wyboru narzędzi

 • Wskazać krawędź pokazaną na rysunku poniżej – zostanie ona zrzutowana na płaszczyznę szkicowania;

 wybor krawedzi do rzutowania

    Krawędź po zrzutowaniu (czyli linia) „pamięta” skąd pochodzi, co oznacza, że w przypadku zmiany położenia krawędzi oryginalnej (np. zmiana wysokości walca) linia również zmieni swoje położenie.

 • Kliknąć przycisk Dimensions w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Angular dimension – rysunek poniżej ;

 wymiar katowy

 • Wstawić wymiar kątowy o wartości 105 – rysunek poniżej;

 rysunek z wymiarem katowym

 • Wstawić punkt – rysunek poniżej;

 punkt przeciecia

 • Wstawić pozostałe wymiary – wymiar 96 od osi obrotu do wstawionego punktu - rysunek poniżej;

 zwymiarowany szkic

 • Zmienić styl zrzutowanej krawędzi (linii w szkicu) z Normal na Thin – dzięki temu nie będzie ona brana pod uwagę przy tworzeniu bryły do odjęcia;

    Kontur wybrania celowo wystaje poza zarys bryły (wymiar 3). Dzięki temu mamy pewność, że po odjęciu bryły wybrania program nie utworzy w tym miejscu powierzchni o zerowej grubości, co mogłoby się wydarzyć gdyby wymiar 3 wynosił 0.

 • Wyjść ze szkicownika;
 • Kliknąć przycisk Edit part w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Cut - revolve – rysunek poniżej ;

 wyciagniecie wokol osi z odjeciem

     Podobnie jak w poprzednim rozdziale jedna z linii została zamieniona na oś obrotu, w związku z czym program widzi ten kontur jako otwarty i domyślnie chce utworzyć bryłę cienkościenną.

 • Postępując podobnie jak w poprzednim rozdziale utworzyć pierwsze wybranie – rysunek poniżej;

  pierscien 3d

 • Ponownie umiejscowić szkic na płaszczyźnie XY;
 • Postępując podobnie jak w przypadku pierwszego wybrania narysować drugie i zwymiarować je – rysunek poniżej;

 druga strona

 • Utworzyć drugie wybranie – rysunek poniżej;

 druga strona pierscienia

 • Zapisać plik;

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.