kontakt handlowy Kontakt handlowy

  tel. 33 307 01 95

  biuro@kompas-3d.pl

support

Wsparcie techniczne

  tel. 33 474 04 03

  pomoc@kompas-3d.pl

Tworzenie prostej bryły bazowej poprzez wyciągnięcie

Bryła bazowa to cecha którą tworzy się na samym początku modelowania i która jest punktem wyjścia do uzyskania efektu końcowego, czyli gotowej części. Może nią być prostopadłościan, walec, stożek, kula – jednym słowem cokolwiek co poddane dalszej obróbce dodawania i odejmowania materiału da żądany efekt końcowy. W przypadku koła pasowego bryłą bazową będzie walec o określonej średnicy i wysokości.

 

 • W oknie Model tree kliknąć Plane ZX – rysunek poniżej;

 drzewo modelu

 • Kliknąć przycisk Sketch w pasku narzędzi Current status - rysunek poniżej – płaszczyzna szkicowania ZX ustawi się równolegle do ekranu;

 okno statusu

 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Rectangle – rysunek poniżej;

 okno geometrii

 •   Kliknąć kolejno dwa punkty będące przeciwległymi wierzchołkami i narysować prostokąt używając stylu linii Normal – rysunek poniżej;

  jak utworzyc prostokat

 • Kliknąć przycisk Geometry w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Point – rysunek poniżej;

wstawianie punktu
 

 • Sprawdzić czy w pasku narzędzi Global snaps uchwyty Nearest point i Midpoint są aktywne, jeżeli nie uaktywnić je klikając na nie – rysunki poniżej;

wiezy 

 • Wstawić punkty odpowiednio w lewym dolnym wierzchołku oraz w środku górnej poziomej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Align handles vertically – rysunek poniżej;

  panel kompaktowy

 • Kliknąć kolejno punkt środkowy górnej poziomej linii i początek układu współrzędnych (kolejność dowolna) – oba punkty znajdą się na jednej pionowej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

     Początek układu współrzędnych jest stały, nie można go przesunąć. W/w punkty znalazły się na wspólnej pionowej linii, ale to punkt środkowy górnej linii uległ przesunięciu, nie początek układu współrzędnych.

 

 • Kliknąć przycisk Adding constrains w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Align handles horizontally – rysunek poniżej;

 pasek wiezow

 • Kliknąć kolejno punkt w lewym dolnym wierzchołku i początek układu współrzędnych (kolejność dowolna) – oba punkty znajdą się na jednej poziomej linii – rysunek poniżej;

 prostokat szkic

 • Kliknąć przycisk Dimensions w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Linear dimension – rysunek poniżej;

pasek wymiarow 

 • Zwymiarować prostokąt oraz ustalić jego wymiary: wysokość 120, szerokość 51 – rysunek poniżej;

 zwymiarowany prostokat

 • Kliknąć lewym przyciskiem myszki dolną poziomą linię – linia zostanie podświetlona;
 • Utrzymując kursor na linii kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Change style... – rysunek poniżej;

  zmiana stylu linii

 • W ukazanym oknie Change styles of selected objects wybrać styl linii Axial i kliknąć przycisk OK – rysunek poniżej;

 okno stylu linii

 • Kliknąć ponownie przycisk Sketch – nastąpi wyjście ze szkicownika;

     Po opuszczeniu szkicownika narysowany kontur domyślnie pozostaje podświetlony. Jest to bardzo istotne, gdyż tylko w tej postaci można z niego utworzyć bryłę. Jeżeli ktoś z Państwa nieumyślnie odznaczył szkic, przed przystąpieniem do tworzenia bryły trzeba ponownie go zaznaczyć (podświetlić) klikając na niego w oknie Model tree.

 

 • Kliknąć przycisk Edit part w pasku narzędzi Compact panel, następnie przycisk Revolve – rysunek poniżej;

panel kompaktowy

     Przy tworzeniu brył brane są pod uwagę tylko linie Normal. W naszym przypadku styl linii leżącej na osi X został zmieniony z Normal na Axial, w związku z czym program widzi ten kontur jako otwarty i domyślnie chce utworzyć bryłę cienkościenną.

 • Kliknąć zakładkę Options, następnie wybrać opcję Spheroid – rysunek poniżej;

opcje tworzenia bryly

 • Kliknąć zakładkę Thin wall, następnie z rozwijalnego menu wybrać opcję None – rysunek poniżej;

kierunek wyciagania bryly 

 • Kliknąć przycisk Create object – bryła bazowa została utworzona - rysunek poniżej;

bryla po wyciagnieciu 

 • Zapisać plik;