KOMPAS-3D w wersji Home jest nieco uproszczoną wersją komercyjnego programu KOMPAS-3D.

Program przeznaczony jest do niekomercyjnego użytku, ale jest dostępny dla wszystkich którzy interesują się projektowaniem hobbystycznie, studentów. Można go oczywiście zakupić na firmę i spokojnie testować, oraz zapoznawać się z programem.

Warto podkreślić, że można wymieniać pliki modelowe (części i rysunki) pomiędzy pełną wersją KOMPAS-3D a wersją Home.

Po instalacji program nie pozawala na zapis stworzonych obiektów. Opcja ta zostaje odblokowana po zakupie KOMPAS-3D Home.

KOMPAS-3D v15 Home

 

Poniżej zamieściliśmy tabelę z porównaniem pomiędzy KOMPAS-3D i KOMPAS-3D Home.

 

Funkcjonalność

KOMPAS-3D

KOMPAS-3D Home

Informacje ogólne

Licencja na kluczu sprzętowym NOK NOK
Licencja programowa (kod licencyjny) OK OK
Cena netto jednej licencji 2850 Euro 70 Euro
Wspólny format plików modeli i rysunków (możliwość wymiany plików pomiędzy KOMPAS-3D oraz KOMPAS-3D Home). OK OK
Praca w jednostkach metrycznych: [m]. [cm]. [mm] OK OK
Tworzenie i edycja złożeń. OK NOK
Możliwość instalacji nakładek na program bazowy jak np. instalacje rurowe, konstrukcje stalowe, MES itp. OK NOK

Praca w 2D   

Filtr warstw OK OK
Narzędzia do rysowania 2D: linie, łuki, punkty, okręgi, elipsy, polilinie, splajny  OK OK
Kreskowanie i wypełnienia obszarów  OK OK
Uchwyty i śledzenie biegunowe OK OK
Kalkulator geometryczny  OK NOK
Wymiarowanie: OK OK
wymiar inteligentny, OK NOK
wymiar_liniowy, OK OK
wymiar kątowy, OK OK
promień i średnica, OK OK
długość łuku, OK NOK
poziom. OK OK
Symbole i opisy:  OK częściowo 
odnośniki, OK OK
balony, OK OK
tolerancje, OK OK
oznaczenia chropowatości, OK OK
bazy, OK OK
znaczniki środka, OK OK
osie symetrii.  OK NOK
Narzędzia edycyjne: OK OK
przesuwanie, OK OK
obrót, OK OK
lustro, OK OK
skala, OK OK
kopia, OK OK
szyk, OK OK

ucinanie i wydłużanie,

OK OK

dopasowywanie,

OK OK
fazy i zaokrąglenia. OK OK
Lokalny układ współrzędnych. OK OK
Narzędzia do pomiaru: OK częściowo
odległość pomiędzy punktami, OK OK
długość wzdłuż krzywej, OK OK
odległość o krzywej do punktu, OK OK
odległość pomiędzy krzywymi, OK OK
kąt, OK OK
długość krzywej, OK OK
obszar, OK OK
parametry fizyczne: masa, obszar, objętość, środek ciężkości, moment bezwładności. OK NOK
Zestawienia materiałów (BOM) OK NOK
Sprawdzanie pisowni. OK NOK
Tworzenie widoków: OK częściowo
rzuty standardowe, OK OK
rzut z dowolnego kierunku OK NOK
przekrój prosty i łamany OK OK
wyrwanie OK NOK
szczegół OK NOK
rzut prostokątny OK NOK
przerwanie widoku OK NOK

Modelowanie bryłowe  

Wyciąganie po prostej OK OK
Wyciąganie wokół osi OK OK
Wyciąganie po ścieżce OK OK
Wyciąganie przez przekroje OK OK
Otwory OK OK
Skorupa OK OK
Nadawanie grubości do powierzchni OK NOK
Edycja brył: OK częściowo
zaokrąglenia OK OK
fazy OK OK
żeberko OK OK
pochylenie OK OK
skalowanie OK NOK
operacje logiczne OK OK
cięcie powierzchnią OK OK

cięcie szkicem

OK OK
szyki OK OK
Symbole procesu OK  częściowo
Części lokalne OK NOK

Formaty plików  

 DWG/DXF OK OK
 STEP OK OK
 SAT OK NOK
 IGES OK NOK
 BMP, JPEG, TIFF, PNG OK NOK
 EMF, WMF OK NOK
 Parasolid OK NOK
 STL OK NOK
 VRML OK NOK
 eCAD IDF converter OK NOK

Złożenia

Wstawienie części do złożenia OK NOK
Wstawianie podzłożenia do złożenia OK NOK
Więzy OK NOK
Przesuwanie komonentów OK NOK
Obrót komponentów OK NOK
Szyki OK NOK
Zestawienia materiałów OK NOK
Automatyczna numeracja części OK NOK
Modelowanie bryłowe w złożeniu OK NOK
Modelowanie powierzchniowe w złożeniu OK NOK

Biblioteki części  

Biblioteka rysunków i szkiców OK NOK
Biblioteka części 3D OK NOK
Biblioteka części standardowych OK NOK

 

ascon logo1

Copyright © 2000-2021 by Usługi Informatyczne SZANSA Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor programu KOMPAS-3D w Polsce od 2008 roku. Wszelkie prawa zastrzezone.